Persoonlijke vaardigheden

Wanneer de complexiteit van het menselijk gedrag wordt onderverdeeld in verschillende functies, kan dit onvermijdelijk enigszins kunstmatig en theoretisch worden. Maar P3- sponsoren, managers en teamleden moeten de mechanismen begrijpen waardoor mensen zich verhouden tot en omgaan met andere mensen. Eenvoudige modellen zoals de modellen waarnaar in dit onderdeel wordt verwezen, zijn een nuttig uitgangspunt voor elk individu bij het opbouwen van hun eigen persoonlijke vaardigheden.

Onderstaand wiel toont de zeven persoonlijke vaardigheden die door Praxis worden gedekt. Ze kunnen losjes worden ingedeeld in team- en stakeholdergericht. Een wiel van interpersoonlijke vaardigheden in project-, programma- en portfoliobeheer

Het wiel neemt de P3-manager als uitgangspunt, vandaar dat leiderschap bovenaan staat.

Een manager moet zijn managementteam en zijn opleveringsteams leiden en motiveren. Dit door middel van visionair leiderschap (ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij de doelstellingen van het werk) en managementleiderschap (delegeren van werk en ontwikkelen van teamwork).

De manager moet ook stakeholders leiden, die geen collectief team vormen en voor wie delegeren zelden geschikt is. In de omgang met stakeholders zijn beïnvloeding en onderhandelen relevanter. Als de stakeholders voornamelijk senior of van essentieel belang voor het bereiken van de doelstellingen, zal de P3-manager onvermijdelijk een beroep doen op de steun van de sponsor.

Of het nu gaat om het delegeren van werk aan een team of het beïnvloeden van stakeholders, conflicten zullen onvermijdelijk in enige vorm  ontstaan. De manager zal moeten beschikken over conflictmanagementvaardigheden, hoe goed de andere persoonlijke vaardigheden ook zijn ontwikkeld.

Communicatie is vanzelfsprekend de kern van alle menselijke interacties.

Als een manager deze vaardigheden professioneel en binnen een ethisch kader kan toepassen, zal dat vertrouwen en respect met zich mee brengen.

De grondbeginselen van persoonlijke vaardigheden verschillen niet in het scala aan projecten, programma's of portfolio's. De context en organisatiestructuren veranderen echter en dit leidt tot verschillende uitdagingen en verschillende accenten in de toepassing ervan.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven