Oplossingsontwikkeling

Algemeen

Oplossingsontwikkeling bepaalt de beste manier om aan de requirements voor een product te voldoen. Haar doelen zijn om:

  • de bassisset van requirements te evalueren en alternatieve oplossingen te bieden om deze te bereiken;
  • de optimale oplossing te kiezen;
  • een specificatie voor de oplossing te maken.

Requirementsmanagement produceert een duidelijke set van stakeholderrequirements, maar legt niet uit hoe aan die requirements voldaan moet worden. Oplossingsontwikkeling onderzoekt de technische opties om aan de vereisten te voldoen in combinatie met een investeringsbeoordeling die de financiële implicaties van de verschillende opties onderzoekt.

 

 

Net als elke andere functie, moet oplossingsontwikkeling worden gepland en geïnitieerd. Aangezien de stappen voor oplossingsontwikkeling op natuurlijke wijze aansluiten bij de stappen in de requirementsmanagementprocedure, zou het ongebruikelijk zijn dat er afzonderlijke plannings- en initiatiestappen zijn. Echter, sommige contractuele omstandigheden kunnen de verantwoordelijkheid voor requirementsmanagement en oplossingsontwikkeling bij verschillende organisaties beleggen. In dat geval zouden de procedures gescheiden zijn.

Bij de evaluatie wordt gekeken naar alternatieve benaderingen en wordt beoordeeld hoe goed deze zullen presteren op basis van vastgestelde criteria, zoals kapitaalkosten, leveringssnelheid en risicograad. De technieken variëren van eenvoudige maak of koop koopoverwegingen tot het volledig modelleren en simuleren van innovatieve oplossingen. Een value management benadering kan worden gebruikt om te helpen bij het selecteren van de beste waarde opties.

Verificatie van producten maakt deel uit van kwaliteitsbeheersing en configuratiemanagement. Validatie is vergelijkbaar met de doorlopende bevestiging dat de doelen gerechtvaardigd blijven, zoals vastgelegd in de businesscase.

Als één oplossing uit de evaluatie naar voren komt en als de optimale oplossing wordt geselecteerd, zal deze worden ontwikkeld tot een specificatie. In sommige gevallen zullen de gedetailleerde elementen van de specificatie alleen betrekking hebben op de eerste fasen van de ontwikkeling, en worden verfijnd in latere fasen naarmate de werkzaamheden vorderen. De ontwikkeling van waardeverbeterende voorstellen kan in elk stadium van het leveringsproces plaatsvinden.

De oplossing moet regelmatig worden getoetst aan de requirements (die zelf kunnen worden gewijzigd). Dit kan in twee vormen. "Verificatie" is de term die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de oplossing goed wordt gebouwd; "validatie" is de term die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het juiste product wordt gebouwd. Verificatie vindt plaats aan de hand van specificaties, validatie aan de hand van requirements.

 

Projecten, programma's en portfolio’s

Verreweg de meeste projecten zijn gericht op het leveren van een product en niet meer. Wanneer de requirements relatief eenvoudig zijn en er gebruik wordt gemaakt van beproefde technologie, zal het type oplossing impliciet worden begrepen door de stakeholders en het managementteam, bijvoorbeeld mijn requirement is om mijn auto droog en van de weg te houden - de oplossing is om een garage te bouwen.

Oplossingsontwikkeling wordt dan gewoon de productie van een specificatie zonder de voorafgaande overweging van opties, zoals het huren van een garage of de verkoop van de auto en reizen met de bus. De projectmanager zal moeten beoordelen in hoeverre de aannames van stakeholders in twijfel moeten worden getrokken en meer radicale oplossingen moeten worden voorgesteld.

Traditionele projecten beschrijven het product in een specificatie. Dit is opgenomen in de definitiedocumentatie en wordt aan het eind van het definitieproces ter goedkeuring voorgelegd. De specificatie kan worden ondersteund met aanvullende informatie, zoals een product- of werk decompositie structuur.

Agile-methoden leggen veel minder nadruk op de gedetailleerde specificatie van een oplossing in een vroeg stadium van de levenscyclus. In plaats daarvan richten ze zich op geprioriteerde functies die stapsgewijs worden geleverd in een reeks timeboxen of sprints. Het detail van de producten evolueert tijdens de iteraties en pakt het typische probleem van IT-projecten aan waar het moeilijk is voor een stakeholder om onderdelen van het systeem te accepteren totdat ze het daadwerkelijk in actie zien.

Het equivalent van de specificatie voor een programma van bedrijfsverandering is de blauwdruk. Dit beschrijft het cumulatieve effect van verandering op de organisatie. Het is een beeld van alle resultaten die door het programma worden gecreëerd.

Elk project binnen het programma is gericht op het leveren van een product dat bijdraagt aan de blauwdruk. In de meeste gevallen zal de mate van detaillering in de blauwdruk voldoende ruimte laten voor projectmanagementteams om alternatieve oplossingen voor het vereiste product te overwegen. Het programmamanagementteam moet echter de projectoplossingen coördineren en de voorstellen reviewen. Er zullen elementen zijn zoals gemeenschappelijke componenten en technologieplatforms die overdraagbaar zijn tussen projecten en de compatibiliteit van oplossingen die door verschillende projecten worden voorgesteld, moet worden gecontroleerd.

Oplossingsontwikkeling is voornamelijk een project- en programmakwestie, maar het portfoliomanagementteam kan richtlijnen over innovatie en risico's opstellen die de soorten oplossingen beperken.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
30th November 2015Link to Italian page added
Terug naar boven