Integratiemanagement

De onderwerpen in dit onderdeel hebben niet rechtstreeks betrekking op de fundamentele componenten van de resultaten, d.w.z. scope, planning, kosten, risico, verandering en recources. Het zijn integratiefuncties die over deze componenten heen werken.

De algemene doelen van de integratie- managementfuncties zijn:

  • alle aspecten van het werk te plannen;
  • de rechtvaardiging van de werkzaamheden te ontwikkelen en te behouden;
  • bewaken en beheersen van de prestaties;
  • zorgen dat de informatie accuraat, actueel en toegankelijk is;
  • opzetten en in stand houden van een managementteam;
  • identificeren van en communiceren met mensen die door het werk worden geraakt;
  • zorgen dat het managen van het werk relevant en doeltreffend is.

 

Een matrix van de fundamentele en integratieve functies van project-, programma- en portfoliobeheer

 

Elke integratiefunctie brengt aspecten van de fundamentele opleveringscomponenten samen.

De planningsfunctie heeft twee doelen. In de eerste plaats worden de beleidsmaatregelen voor het managen van de fundamentele componenten bepaald. Ten tweede wordt gedefinieerd en geschat wat moet worden gedaan, hoe en wanneer. Elke leveringsprocedure kent expliciet een 'planning'-stap, maar herplanning is impliciet tijdens de hele procedure.

De beheersfunctie neemt de producten van de planning als baseline en volgt wat er werkelijk gebeurt met wat er gepland was. Beheermethodes zijn doorgaans gericht op het afhandelen van afwijkingen op het plan en het proberen terug te keren naar het plan. Beheersing houdt echter ook in dat wordt beoordeeld of werk, dat niet meer te rechtvaardigen is, moet worden beëindigd.

Beheersing is impliciet bij de specifieke stappen van elke opleveringsprocedure.

De plannings- en beheersfuncties zorgen voor een grote hoeveelheid informatie over de inhoud en het besturen van het werk. Dit moet door informatiemanagement formeel gecreëerd, bijgewerkt en doeltreffend gecommuniceerd worden t.b.v. de planning en beheersing van de werkzaamheden.

De businesscase is het belangrijkste document voor projecten en programma's. Daarin staat waarom ze de investering waard zijn. Het opstellen van een business case vereist het samenvatten en integreren van informatie uit alle fundamentele componenten.

Er zijn veel mensen betrokken bij een project, programma of portfolio, en terwijl sommigen direct betrokken zijn bij het managen of uitvoeren van het werk, worden anderen er gewoon door beïnvloed. Organisatiemanagement beschrijft het managementteam en zijn rollen en verantwoordelijkheden, terwijl stakeholdermanagement uitlegt hoe mensen, die op enige manier bij het werk actief zijn of er door geraakt worden, moeten worden geïdentificeerd en betrokken.

Als onderdeel van de rol van sponsoring moet een sponsor ervoor zorgen dat het werk wordt gemanaged volgens de beleidslijnen en procedures die bij de goedkeuring van het werk zijn uitgezet. Dit wordt bereikt door borging.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven