Timebox

Timeboxes worden gebruikt in agile benaderingen van projectmanagement. Ze vertegenwoordigen een periode van meestal twee tot vijf weken, soms aangeduid als sprints of iteraties.

Voor elke timebox worden een aantal doelstellingen overeengekomen en deze worden geprioriteerd aan de hand van een classificatie zoals MoSCoW. De activiteiten gaan niet verder dan de timebox, ook al zijn de doelstellingen niet bereikt.

 

 

Op het einde van elke timebox wordt alles wat onvolledig is (de backlog) beoordeeld en geprioriteerd samen met de volgende reeks doelstellingen.

Deze benadering legt de nadruk op de scope die kan worden bereikt in de beschikbare tijd in plaats van hoe lang het zal duren om een bepaalde set doelstellingen te bereiken en vat de agile aanpak van de triple constraint (drievoudige beperking) samen. 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven