PMO

Het acroniem PMO kan staan voor Project Management Office, Programmamanagement Office of zelfs Portfolio Management Office.

Om de hogere niveaus van de competentieniveaus te bereiken moet een organisatie een centrale focus hebben voor de discipline en het beroep van P3-management. Ergens in de organisatie zou een orgaan moeten zijn dat de algemene verantwoordelijkheid draagt voor het ontwikkelen en handhaven van normen, het ontwikkelen van P3-managers en -personeel en het voortdurend verbeteren van de uitvoering van projecten, programma's en portfolio's.

Dit orgaan zou wel eens het PMO kunnen zijn, maar dit hangt volledig af van de wijze waarop het PMO is opgericht en van de bevoegdheden die de leiding van de organisatie aan het PMO heeft gedelegeerd.

Een volledig PMO zou de algemene verantwoordelijkheid hebben voor processen en functies zoals:

In sommige gevallen zou het PMO synoniem kunnen zijn met de organisatie van het portfoliomanagement en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden voor het in bedrijf stellen en het managen van projecten en programma's.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
29th August 2014Link to Italian page added
Terug naar boven