Lijndiagrammen

Een tijdsplanningtechniek die gewoonlijk wordt gebruikt in situaties waarin bekwame medewerkers dezelfde activiteit uitvoeren op meerdere producten binnen een project. Bijvoorbeeld bij woningontwikkeling.

 

 

Bovenstaande grafiek toont vier groepen werknemers die zich tussen 7 woningen bewegen. Voor elke woning kan elke transitie  onmiddellijk na de vorige beginnen. Dit zou er echter toe leiden dat bijvoorbeeld timmerwerk parallel aan meerdere woningen worden uitgevoerd.

Het is veel efficiënter om de werkzaamheden zo in te plannen dat er slechts één groep van elke transitie ter plaatse is en die groep van begin tot eind continuïteit in de werkzaamheden heeft.

Dit is gemakkelijker te zien op de gewijzigde onderstaande grafiek.

 

 

De solide lijnen maken duidelijker hoe elke transitie zich in een verschillend tempo ontwikkelt. Hoe steiler de lijn, des te sneller de transitie tussen de woningen verliep.

De start van elke transitie is gepland, zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk worden afgerond met continuïteit van de werkzaamheden bij elke transitie . Natuurlijke buffers komen voor aan het begin of einde van de transities en deze kunnen op dezelfde manier gebruikt worden als speling  in een schema op basis van kritieke pad analyse.

Lijndiagrammen worden soms gecombineerd met fysieke opmaak  van het werk op de verticale as, en kunnen worden aangeduid als een tijd gebonden diagram.

 

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven