Precedence diagram

In de precedence diagrammen is de basisbouwsteen die een activiteit weergeeft een vak (of knoop). Activiteitvakken zijn gekoppeld aan de volgorde waarin de activiteiten worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld:

 

Bereid de maaltijd is de voorloper van eet de maaltijd. Eet de maaltijd daarentegen is de opvolger van bereid de maaltijd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van activiteiten gevolgd door hun voorgangers. De tweede kolom geeft de activiteiten weer die moeten worden afgerond voordat de activiteit in de eerste kolom kan beginnen.

 

 

Hieronder wordt het resulterende netwerk weergegeven:

 

 

In dit voorbeeld tonen alle koppelingen aan dat wanneer een activiteit klaar is, een andere activiteit kan beginnen. Dit staat bekend als een finish-start koppeling.

Er zijn nog drie manieren om de relatie tussen een paar activiteiten aan te geven:

  • Start-to-start:
  • In deze relatie kan B beginnen als A eenmaal gestart is. In situaties als deze is het onwaarschijnlijk dat de twee gelijktijdig zouden starten en is er waarschijnlijk een voorlooptijd tussen de start van A en de start van B. De periode tussen de twee starts kan op de link worden geplaatst en worden meegenomen in de kritieke pad analyse.

  • Finish-to-finish:
  • In deze relatie kan B eindigen als A klaar is. Als er een minimale tijd nodig is tussen het einde van A en het einde van B kan deze op de link geplaatst worden en opgenomen worden in de kritieke pad berekening die in de volgende paragraaf beschreven wordt.

  • Start-to-finish:
  • Het is ongebruikelijk om een situatie te vinden die een dergelijk verband gebruikt. Het geeft aan dat B niet kan eindigen tot A is gestart. Net zoals start-to-start en finish-to-finish afhankelijkheden, kan een tijdsperiode worden toegewezen aan de link om een minimale hoeveelheid tijd die moet verstrijken tussen de twee punten te tonen.

 

Indien activiteiten parallel kunnen verlopen, kunnen ze worden getoond met een combinatie van start-to-start en finish-to-finish verbindingen. De opeenvolgingen van activiteiten die op deze manier met elkaar in verband worden gebracht, worden trapsgewijze planning genoemd.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

29th August 2014Link to Italian page added

Terug naar boven