Scoringsmethodes

Scoringmethodes worden gebruikt bij de investeringsbegroting. Zij hebben twee hoofddoelen. Ten eerste zijn ze nuttig wanneer de baten moeilijk objectief te kwantificeren zijn; ten tweede kunnen ze worden gebruikt om de resultaten van meervoudige beoordelingsmethoden samen te voegen tot een algemene vergelijking.

De eenvoudigste vorm van een scoringmodel is waarbij een lijst van criteria op binaire wijze wordt beoordeeld, d.w.z. dat er al dan niet aan wordt voldaan.

 

 

Op grond hiervan lijkt de bovenstaande score erop te wijzen dat Project B de voorkeur verdient boven Project A. 

Een nauwkeuriger beeld wordt echter verkregen door elke factor te scoren op basis van hoe goed het aan de criteria voldoet en elke factor te wegen op basis van het belang voor de organisatie.

 

 

Dit suggereert dat Project A de voorkeursoptie is.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
27 June 2014Link to worked example from Brook Bicycles' Columbus project added.
Terug naar boven