Terugverdienmethode

De terugverdienmethode is een van de eenvoudigste vormen van investeringsbegroting. Het is het meest geschikt voor projecten met een lagere complexiteit in een context waar liquiditeit belangrijk is. De methode is gemakkelijk toe te passen en eenvoudig te communiceren naar belanghebbenden.

 

Voorbeeld 1:

Een winkelketen is bezig met het opknappen van een bestaand pand en wil weten wat de impact op de kasstroom zal zijn. Het raamt de renovatiekosten en de netto-inkomsten van de nieuwe winkel.

 

 

Als de inkomsten en uitgaven in een grafiek worden weergegeven, is het duidelijk dat de terugverdientijd iets meer dan drieënhalf jaar is. Als het beleid van het bedrijf is om terugverdientijd te bereiken in vier jaar, dan is het project geslaagd voor de test; als het beleid van het bedrijf is terugverdientijd binnen drie jaar, dan niet.

 

 

De exacte terugverdientijd kan met een formule worden berekend:

Terugverdientijd = A + B/C

Waarbij:

  • A de laatste periode is met een negatieve nettokasstroom (in het voorbeeld is dit 3)
  • B de absolute waarde1 is van de nettokasstroom aan het eind van periode A (in het voorbeeld is dit 1.050.000)
  • C het netto-inkomen is in de periode na A (in het voorbeeld is dit 2.000.000) 

Dus:  

Terugverdientijd = 3 + (1.050.000/2.000.000)

= 3,53 jaar

 

Voorbeeld 2:

Terugverdientijd kan ook worden gebruikt om de 'niets doen'-optie te beoordelen die vereist is voor een business case.

Een bedrijf overweegt een project om een bestaand computersysteem te vervangen dat € 2.000 per jaar kost om te onderhouden en € 1.000 per jaar om te werken.

Een vervangend pakket kost €6,000 en de implementatiekosten zijn €2000. Het onderhoud zal 250 euro per jaar bedragen en de bedrijfskosten 500 euro per jaar.

De twee kasstromen zijn hieronder weergegeven:

 

 

Doorgaan met het huidige systeem is de 'niets doen'-optie en als deze in een grafiek worden getoond is het duidelijk dat het project om een nieuw pakket te implementeren zich over iets meer dan drie maanden zal terugbetalen. 

Deze benadering kan ook worden gebruikt als onderdeel van een "maken of kopen" beslissing waarbij de aankoop van een eigen pakket wordt vergeleken met het zelf ontwikkelen van een nieuw pakket.

 

 

De belangrijkste factor die wordt genegeerd door de terugverdientijd methode is hoe de waarde van geld verandert in de tijd, dat wil zeggen in een economie die prijsinflatie heeft; de waarde van geld verdiend vandaag is anders dan hetzelfde bedrag verdiend over vijf jaar. Hiermee wordt rekening gehouden in de meer verfijnde constante kasstroommethodes.

 

  1. ‘Absolute waarde’ betekent dat je het minteken negeert.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

22nd August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven