Ontwikkelingslevenscycli

De meest voorkomende levenscyclus is de 'waterval'. Dit wordt algemeen beschouwd als de 'traditionele' ontwikkelingslevenscyclus. De naam heeft te maken met het feit dat het lijkt op een waterval waar water van het ene niveau naar het andere valt.

 

 

Een andere manier om dit weer te geven is door het in een 'V'-vorm te tekenen. Dit onderstreept de top-down benadering voor het definiëren van requirements; de bottom-up benadering voor het ontwikkelen van producten en de verificatie en validatie van wat er is geproduceerd ten opzichte van wat nodig was.

 

 

Deze levenscycli worden over het algemeen gezien als serieel en het tegenovergestelde van agile benaderingen die veel meer iteratief zijn.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

19th July 2019

Boehm's spiral model and waterfall with feedback loops added (English only)

Terug naar boven