Galpin

In zijn boek van 1996 identificeert Timothy Galpin1 negen stappen in het managen van verandering. Hij rangschikte deze in negen segmenten.

Elk segment van het model wordt ondersteund door de noodzaak om de cultuur van de organisatie te begrijpen. Galpin identificeert deze cultuur als een weerspiegeling van haar regels, beleid, gewoonten, normen, ceremonies, gebeurtenissen, beloningen en erkenning.

 

 

Hij stelt dat veranderingen alleen succesvol kunnen zijn als ze op twee niveaus worden doorgevoerd: op strategisch niveau en aan de basis. Het strategische niveau omvat leidinggevenden en senior managers, terwijl de basis verwijst naar de activiteiten die verandering diep in de organisatie sturen en ervoor zorgen dat de verandering op lokaal niveau wordt verankerd.

Als Galpin zich specifiek had gericht op het P3-management, zou hij ongetwijfeld een verband hebben gelegd tussen 'succesvolle verandering' met de batenrealisatie die in een business case zijn gedefinieerd.

 

  1. Timothy J. Galpin, 1996, The Human Side of Change: A Practical Guide to Organization Redesign, John Wiley & Sons

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven