Planning voor beperkte resources

Planning voor beperkte resources is gebaseerd op kritieke pad analyse, maar plant activiteiten op basis van de beschikbaarheid van resources.

Onderstaand diagram toont een Gantt-chart en resourcehistogram. De resourcegens geeft het aantal beschikbare resources aan en de einddatum van het 'project' wordt berekend door kritische pad analyse. Het rode gebied geeft de periode aan waarin de vraag het aanbod overstijgt.

 

 

Het plannen van beperkte resources omvat twee benaderingen: het egaliseren van resources en het gladstrijken van resources.

Activiteiten voor het egaliseren van resources worden zo gepland dat er geen overbelasting van resources is. Dit resulteert bijna altijd in een latere einddatum van het project.

Bij het gladstrijken van de resources wordt ervan uitgegaan dat de einddatum, berekend aan de hand van een kritieke pad analyse, niet kan worden uitgesteld. Dit betekent dat geen enkele activiteit meer vertraging kan oplopen dan haar totale ruimte. Het resourcehistogram wordt zoveel mogelijk 'afgevlakt', maar er blijft enige overbelasting achter.

In de onderstaande diagrammen geven de ongekleurde balken de resultaten van de kritieke pad analyse weer en de gekleurde balken geven de timing aan van de activiteiten na planning met beperkte resources.

In het eerste diagram is Activiteit B vertraagd zodat deze niet meer in strijd is met A. Activiteit D is ook vertraagd en dit heeft geresulteerd in een vertraging naar de einddatum.

In het tweede diagram is Activiteit B uitgesteld om een deel van de reservecapaciteit op te nemen. Omdat het niet verder is vertraagd dan zijn beschikbare ruimte, heeft het geen invloed gehad op de einddatum, hoewel het wel heeft geleid tot vertraging van Activiteit D. Er is nog wel sprake van overbelasting, maar minder dan voorheen.

 

 

In dit voorbeeld wordt slechts één planningsoptie gebruikt, namelijk om activiteiten uit te stellen. Er zijn vele andere opties en deze worden in meer of mindere mate ondersteund door verschillende planningsoftware.

De opties voor het manipuleren van activiteiten zijn:

 • Stel een activiteit uit die binnen haar ruimte valt, tot een periode waarin resources beschikbaar zijn (de enige toegestane vertraging voor het gladstrijken van resources).
 • Rek een activiteit uit om resources minder snel te gebruiken.
 • Pers een activiteit samen om resources sneller te gebruiken.
 • Wijzig het profiel van het gebruik van resources tijdens de duur van de activiteit.
 • Stel een activiteit uit boven de ruimte die deze heeft en breid het project uit (dit is alleen toegestaan bij het egaliseren van de resources).
 • Splits een activiteit op zodat de resulterende kleinere activiteiten gebruik kunnen maken van de beschikbaarheid van resources.
 • Wijzig de logica van het netwerk zodat de activiteiten eerder kunnen beginnen.

Opties voor het manipuleren van resources zijn:

 • Verwerf meer resources.
 • Biedt training aan om meerdere vaardigheden te ontwikkelen.
 • Pas alternatieve (minder arbeidsintensieve) werkmethodes toe.
 • Maak overuren.

In de praktijk is de beste oplossing waarschijnlijk een combinatie van een aantal acties. Misschien zou het acceptabel zijn om de voltooiing een paar dagen uit te stellen, twee mensen een paar zaterdagen te laten werken, een activiteit met twee of drie dagen samen te persen, enzovoort.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van computersoftware voor planning met beperkte resources. Geavanceerde algoritmen zullen veel veranderingen aanbrengen in een projectplanning die niet altijd gemakkelijk te volgen zijn, vooral wanneer meerdere resources tegelijkertijd worden gepland.

Het is vaak nuttig om een planning met beperkte resources te gebruiken als een 'wat als'-benadering in combinatie met een gevoeligheidsanalyse, in plaats van als middel om een definitief projectplanning op te stellen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

29th August 2014Link to Italian page added
6th March 2015Diagram 1 corrected (previously the same as diagram 2)
Terug naar boven