SMART

Een acroniem voor de kenmerken van duidelijk omschreven gedelegeerde doelstellingen. De letters staan voor:

  • Specific (Specifiek)
  • Measurable (Meetbaar)
  • Achievable (Acceptabel)
  • Realistic (Realistisch)
  • Time-constrained (Tijdgebonden)

Veel bronnen breiden het acroniem uit met SMARTER met de toevoeging van:

  • Ethical (Ethisch)
  • Recorded (Resultaat)

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

2nd September 2014Link to Italian page added

Terug naar boven