Shewhart cyclus

De Shewhart cyclus staat ook wel bekend als de 'plan-do-check-act' cyclus en werd populair gemaakt door Edwards Deming die het toeschreef aan W.A. Shewhart.

De cyclus is een vorm van cybernetische controle in een productieomgeving, maar leent zich vooral voor P3-management. 

De cyclus bestaat uit vier stappen: 

  • Plan
  • Deze stap omvat het vaststellen van verwachtingen. In het P3-management wordt dit in eerste instantie weergegeven door de baselines die ontstaan door planning in het definitieproces.

  • Do
  • Dit is de ontwikkeling van de doelstellingen. Op projectniveau gaat het om werkpakketten voor het maken van producten. Op programmaniveau is het principe hetzelfde, alleen de werkpakketten zijn de projecten en de verandermanagementactiviteit. Evenzo zijn de werkpakketten binnen een portfolio projecten en programma's.

  • Binnen de 'do'-stap worden gegevens verzameld over de voortgang van het werk.

  • Check
  • De werkelijke voorgang wordt nu vergeleken met de baseline. Een belangrijk aspect van de cyclus is dat het er bij deze stap niet alleen om gaat om het werkelijke voortgang te vergelijken met de baseline, maar ook om de onderliggende oorzaken van eventuele verschillen te begrijpen . Dit begrip is het verschil tussen voortgangsgegevens en voortgangsinformatie. Het is informatie die nodig is voor de volgende stap.

  • Act
  • Als de verschillen tussen de werkelijke en de baseline voortgang binnen de juiste toleranties vallen, neemt de betreffende manager corrigerende maatregelen en worden de plannen geactualiseerd. De cyclus keert dan terug naar de eerste stap.

  • Als er voorgang wordt geboekt of als er wordt voorspeld dat er voorgang wordt geboekt, moeten de toleranties naar een hoger niveau worden getild. Dit is het verband tussen cybernetische controle van de eerste en de tweede orde.

De principes van de Shewhart-cyclus zijn vastgelegd in de activiteiten van het Praxis-opleveringsproces.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
3rd March 2020Updated page, English only.
Terug naar boven