Beslisboom

Een beslisboom is een techniek om alternatieve handelwijzen en hun implicaties (vaak in termen van kosten) te identificeren. Het toont beslissingen en gevolgen als lijnen tussen knooppunten (de cirkels in het diagram). Als het de bedoeling is de kosten te kwantificeren, kunnen de verwachte kosten van beslissingen en de mogelijke resultaten ervan worden berekend voor elk knooppunt in de boom.

Het doel is om de volledige gevolgen van een besluit te berekenen in plaats van alleen de initiële kosten.

Bijvoorbeeld: Een project heeft de optie om op twee verschillende manieren te voldoen aan een stakeholder requirement, maar het is onduidelijk welke de beste oplossing is. Voor welke optie ook wordt gekozen, er zijn twee gevolgen:

X: De oplossing werkt en is geïntegreerd in het project voor een bedrag van €3.000.

Y: De oplossing werkt niet en de kosten van het achteraf overschakelen naar de andere oplossing bedragen €10.000.

 

 

Bij punt A in bovenstaand diagram zijn twee mogelijke handelwijzen te onderscheiden: optie 1 en optie 2. Optie 2 lijkt in eerste instantie de goedkopere optie.

Indien gekozen wordt voor optie 1 is de kans dat gevolg X zich voordoet 10% en de kans dat gevolg Y zich voordoet 90%. Bij optie 2 is de situatie omgekeerd.

Daarom zijn de werkelijke kosten van optie 1 de initiële kosten plus de kosten van de gevolgen, rekening houdend met hun waarschijnlijkheid.

 

Optie 1 initiële kosten

 

€7.000

Gevolg X

€10.000 x 10%

€1.000

Gevolg Y

€3.000 x 90%

€2.700

Totale kosten

 

€10.700

 

Dezelfde berekening voor optie 2 geeft een totale kostprijs van €13.300.

Op basis van de beslisboom zal optie 1 waarschijnlijk goedkoper zijn dan optie 2. Het sleutelwoord daar is 'waarschijnlijk'. De projectmanager kan kiezen voor optie 2 en er mee wegkomen. De gekozen optie zal waarschijnlijk afhangen van de risicocontext (houding of bereidheid) van de projectmanager en de stakeholders.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE
28th July 2014Link to Italian translation added
Terug naar boven