Maccoby en Scudder

In hun boek 'Leading in the heat of conflict’1, identificeerden Michael Maccoby and Tim Scudder een process van vijf stappen voor conflictmanagement. De activiteiten kennen veel parallellen in het P3-management.

 

 

Anticiperen is bijna synoniem met plannen en P3-managers besteden veel tijd aan plannen. Tijdens het identificatie- en definitieproces wordt veel tijd besteed aan het anticiperen op potentiële conflictbronnen en het elimineren of verminderen daarvan. Hopelijk zal dit het aantal conflicten zoals geïdentificeerd door Thamhain en Wilemon verminderen.

Functies als requirementsmanagement en stakeholdermanagement maken veel potentiële bronnen van conflict onschadelijk en ontwikkelen plannen om deze aan te pakken. Risicomanagement is in dit verband ook een belangrijke functie, aangezien het ook potentiële bronnen van conflicten zal identificeren en een reeks reacties zal ontwikkelen. Dit alles draagt bij aan de preventieactiviteit van Maccoby en Scudder.

Geen enkele vorm van planning zal alle bronnen van conflicten wegnemen en het managementteam moet zowel beheerstechnieken als empathie gebruiken om voor de hand liggende technische en subtiele menselijke, opkomende conflicten te identificeren.

Conflictmanagement is gebaseerd op principes zoals die van Furlong en vaardigheden zoals communicatie, onderhandeling en beïnvloeding in de context van de persoonlijke stijl van een manager zoals geïdentificeerd door het Thomas-Kilmann model.

De oplossing moet een bevestiging inhouden van wat met alle partijen is overeengekomen en dat de toekomstige plannen op de oplossing worden aangepast.

In feite is de procedure van Maccoby en Scudder impliciet aanwezig in veel van de P3-managementfuncties en -processen.

 

  1. Maccoby, M., & Scudder, T. (2011). Leading in the heat of conflict

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven