Resourcehistogram

Bij resourcetoewijzing wordt vastgesteld welke resources nodig zijn om activiteiten te voltooien en kritieke pad analyse berekent wanneer de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Door deze twee gegevensreeksen te combineren, kan de vraag naar elk type resources over de tijd worden geaggregeerd. Deze informatie wordt meestal weergegeven als een resource histogram.

Onderstaand diagram illustreert een aantal activiteiten op een Gantt-chart. De getallen geven de hoeveelheid van een specifieke resource aan die dagelijks nodig is. De getallen worden opgeteld en onderin het diagram grafisch weergegeven als histogram.

 

 

Door het gebruik van resources op deze manier weer te geven, worden de pieken en dalen van de vraag zichtbaar. Dergelijke fluctuaties zijn inefficiënt en duur, zodat resource limited scheduling (planning voor beperkte resources) wordt gebruikt om de vraag te egaliseren door het herschikken van activiteiten.

Histogrammen kunnen ook een cumulatief gebruik van resources weergeven. De grafische weergave  toont vervolgens het toenemende gebruik van resources gedurende het project. Deze vorm is geschikter voor verbruiksgoederen zoals materialen en kan helpen bij het plannen van de levering van materialen en het schatten van optimale voorraadniveaus.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

29th August 2014Link to Italian page added

Terug naar boven