Lewin

Lewin’s1 model voor het managen van verandering is een van de eenvoudigste en omvat 3 stappen: unfreeze, change and refreeze. Deze komen sterk overeen met ‘prepare, implement and sustain’ stappen in de verandermanagement procedure.

 

 

Unfreeze:

Deze stap bestaat uit het verminderen van de krachten die bestand zijn tegen verandering en de status quo willen handhaven. De Business Change Manager zal de noodzaak van verandering moeten vaststellen, aan de hand van documenten zoals de visie en batenprofielen, en de heersende denkwijze moeten ontmantelen.

Change:

Hier worden nieuwe gedragingen en houdingen ontwikkeld. Het is ook waar de producten van een project of projecten wordt aangenomen en de resultaten worden bereikt.

Freeze:

Op langere termijn kunnen baten alleen worden gerealiseerd als de veranderingen zijn verankerd in de organisatie en de normale manier van doen worden. Lewin noemde dit oorspronkelijk 'freezing', maar het wordt meestal gereproduceerd als 'refreezing'.

 

In hun boek 'Making Sense of Change Management' suggereren Cameron en Green2 dat Lewin's model het meest toepasbaar is op Morgan's organisatorische metaforen 'machine' en 'organisme'.

 

  1. Lewin K (1951), Field Theory in Social Science, Harper and Row, New York
  2. Cameron, E and Green, M (2009), Making Sense of Change Management, Kogan Page, London

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

11th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven