Betalingsmethoden

De betalingsmethoden bepalen de basis waarop een opdrachtgever aan een opdrachtnemer betaalt voor de uitvoering van een project. Het belangrijkste verschil tussen methoden is waar het risico ligt.

In onderstaand schema geeft de verticale as het risico weer en geven de pijlen aan hoe het risico van de koper (opdrachtgever) toeneemt naarmate het risico van de verkoper (aannemer) afneemt.

 

 

De horizontale schaal vertegenwoordigt de zekerheid van de uiteindelijke kosten (in termen van wat de koper daadwerkelijk betaalt). Het toont dan twee dingen. In de eerste plaats zijn er onderaan voorbeelden van betalingsmethoden om de zekerheid van de eindprijs te vergroten. 

In de tweede plaats zijn er bovenaan algemene indicatoren voor de mate waarin de specificatie is gedefinieerd.

Eenvoudig gezegd mag een verkoper alleen bereid zijn een vaste prijs te geven voor een gedetailleerde specificatie, maar mag hij een "kosten plus"-regeling aanvragen als alleen een functionele specificatie wordt verstrekt.

Er zijn vele vormen van betaalmethoden, waarvan slechts enkele hieronder worden beschreven:

  • Vastgestelde Prijs
  • Voor een vaste specificatie wordt een vaste prijs afgesproken. Het verschil tussen een vastgestelde prijs en een vaste prijs is dat een contract met een vastgestelde prijs geen wijzigingen van de overeengekomen specificatie toestaat.

  • Vaste prijs
  • Voor een vaste specificatie wordt een vaste prijs afgesproken. Wijzigingen in de overeengekomen specificatie zijn toegestaan, maar worden vergoed op basis van kosten plus.

  • Opnieuw te bepalen vaste prijs
  • Een vaste-prijscontract met een voorziening voor prijsherziening op basis van vooraf overeengekomen voorwaarden, bijvoorbeeld om het effect van grondstofinflatie op te vangen.

  • Richtprijs prikkel
  • Er wordt een streefcijfer voor de kosten vastgesteld en kostenoverschrijdingen of kostenbesparingen worden verdeeld tussen koper en verkoper.

  • Kosten plus
  • De koper betaalt de verkoper de kosten van de uitvoering van het werk plus een vergoeding om de algemene kosten en de winst te dekken.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

22nd August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven