Eiland van stabiliteit

In de versie van 1994 van 'the Guide tot Programme Management (MSP)' (de richtlijn voor programmamanagement) werden fasen van projecten gescheiden door eilanden van stabiliteit. Deze waren bedoeld als perioden van inactiviteit tijdens een programma waarin de baten van de één fase werden geconsolideerd en de volgende fase werd gepland. Gezien de behoefte van het bedrijfsleven om veranderingen snel door te voeren, werd dit concept verwijderd uit de MSP versie van 1999 en latere versies.

Veel mensen die aan verandering worden blootgesteld klagen dat er nieuwe veranderingen worden doorgevoerd voordat de vorige tijd hebben om in werking te treden en misschien waren eilanden van stabiliteit toch een goed idee.

Het idee van eilanden van stabiliteit werd losgelaten omdat het onpraktisch was om een periode van inactiviteit in de programmalevenscyclus op te nemen. Het zou echter mogelijk moeten zijn een periode van stabiliteit in te lassen in een werkgebied die aan verandering onderhevig is.

Als een programma meerdere wijzigingen binnen één werkgebied doorvoert, dient het programmateam te overwegen het tijdschema zodanig te plannen dat er na een belangrijke wijziging consolidatieperioden volgen. Dit zou moeten gebeuren door de focus van het programma te verleggen van het ene gebied naar het andere en niet alle veranderingen van een bepaald werkgebied in één keer door te voeren.

In feite wordt het idee van het eiland van stabiliteit verschoven van de levenscyclus van het programma naar de veranderingscyclus van het werkgebied.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

11th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven