McGregor

Douglas McGregor is het meest bekend om zijn Theorie X en Theorie Y zoals beschreven in zijn boek 'The Human Side of Enterprise'1.

McGregor identificeerde twee extreme meningen over leiderschap. Theorie X-managers gaan ervan uit dat mensen fundamenteel een hekel hebben aan werk en autoritair leiderschap nodig hebben. Theorie Y-managers gaan ervan uit dat mensen ambitieus en gemotiveerd kunnen zijn en zien hun rol als het ontwikkelen van ieders potentieel.

 

 

De twee uitersten van McGregor hebben betrekking op de behoeftehiërarchie van Maslow en vormen, vanuit het perspectief van de leider, de basis voor modellen als Hersey en Blanchard en Blake en Mouton.

Een goede leider zijn betekent niet Theorie X of Theorie Y manager zijn, het gaat erom drie dingen te weten: ten eerste, wat is je natuurlijke stijl; ten tweede, welke combinatie van theorie X en theorie Y is nodig in verschillende fasen van een project of programma; ten slotte, welke combinatie van theorie X en theorie Y is geschikt voor het team dat wordt geleid en de individuen daarbinnen.

Vanuit het teamperspectief is McGregor nauw verwant aan modellen als Maslow, Hertzberg en Tuckman.

 

  1. McGregor, D (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

18th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven