Trapsgewijze planning

Bij het opstellen van een netwerkdiagram komt het vaak voor dat activiteiten parallel worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld als er een nieuwe kabel in een sleuf wordt gelegd, kunnen de drie activiteiten: Graven sleuf, Leggen kabel, Weer opvullen, wellicht niet opeenvolgend uitgevoerd worden. Dit wordt trapsgewijs genoemd.

Het onderstaande precedence diagram geeft aan dat 1 dag na aanvang van het graven met het leggen van de kabel begonnen kan worden. Om veiligheidsredenen kan het leggen van de kabel pas 1 dag na het graven worden voltooid. Ook het opvullen van de sleuf kan 1 dag na het leggen van de kabel beginnen en 1 dag later eindigen. De doorlooptijden en wachttijden worden respectievelijk op de start-to-start en finish-to-finish koppelingen weergegeven.

 

 

Wanneer een kritieke pad analyse wordt uitgevoerd, kan dit een aantal resultaten opleveren die zorgvuldige overweging vereisen.

 

 

Uit het geanalyseerde netwerk blijkt dat, terwijl de eerste activiteit zich op het kritieke pad bevindt, alleen de afwerking van de tweede en de derde activiteit cruciaal zijn, d.w.z. dat de activiteiten wel speling hebben bij de start, maar geen speling hebben het einde.

Bij weergave in de Gantt-chart betekent dit dat de tweede en derde activiteit moeten worden weergegeven volgens hun laatste datums met de speling vóór de activiteitenbalk.

 

 

Het gebruik van start-to-start en finish-to-finish afhankelijkheden resulteert meestal in verschillen tussen de speling bij de start en speling bij de finish van een activiteit.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

11th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven