BOOT

BOOT is een acroniem voor Build, Own, Operate, Transfer. Het is een methode voor inkoop van vermogensbestandsdelen (activa), die gewoonlijk door overheden wordt gebruikt, waar:

  1. Een aannemer of samenwerkingspartner het vermogensbestanddeel (d.w.z. levert het product van een project) ontwerpt en bouwt.

  2. De aannemer vervolgens eigenaar is en het vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een tolweg, luchthaven of elektriciteitscentrale) exploiteert voor een periode tegen weinig of geen kosten voor de overheid.

  3. Na de overeengekomen periode (doorgaans gemeten in decennia) de aannemer het vermogensbestanddeel overdraagt aan de overheid tegen een vooraf overeengekomen prijs of de marktprijs.

Er zijn tal van variaties op dit financieringsthema die overheden in staat stellen om te investeren in infrastructuur zonder de kosten vooraf.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
24th July 2014Link to Italian page added
Terug naar boven