Contante kasstroomwaarde

Contante kasstroomwaarde (Discounted cash flow, DCF) is een investeringsbegrotingstechniek die, in tegenstelling tot de terugbetaling of de boekhoudkundige rentabiliteit, rekening houdt met de waarde van geld in de tijd.

Het basisprincipe is dat €1.000 vandaag niet dezelfde waarde heeft (in termen van wat het kan kopen) als volgend jaar.

De meeste mensen kennen het idee om een geldbedrag te beleggen, zodat het rente aantrekt. Als er €1.000 geïnvesteerd zou worden tegen 7% zou het overeenkomstig groeien, zodat het over vier jaar €1.311 zou zijn.

 

 

De economische inflatie heeft het tegenovergestelde effect. Een bedrag van €1.000 dat in een doos onder de matras wordt geplaatst, zal in waarde afnemen. Als de inflatie 7% zou bedragen, zou de waarde ervan dienovereenkomstig dalen.

 

 

Om te weten te komen hoeveel €1.000 over vier jaar waard is, wordt het startbedrag vermenigvuldigd met de contante waardefactor, die varieert afhankelijk van het veronderstelde contante waardepercentage. Het resultaat wordt de contante waarde genoemd. In dit voorbeeld:

  • het initiële bedrag is €1.000;
  • het veronderstelde contante waardepercentage is 7%;
  • de contante waardefactor is daarom 0,763 (1.000 gedeeld door 1,07 viermaal)
  • bijgevolg is de huidige waarde €763.

Dit is belangrijk voor projecten en programma's omdat ze contant geld uitgeven en baten creëren die een contante waarde hebben, maar over een periode van tijd.

 

 

Het patroon van de uitgaven en het patroon van batenrealisatie (in geld uitgedrukt) vormen doorgaans s-curves met een onderlinge vertraging. Bij het opstellen van een business case voor een complexer project of programma is het niet voldoende om alle kosten bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de som van de waarde van de baten, omdat ze niet tegelijkertijd optreden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kasstroomwaarde van projectkosten en -baten op basis van het jaar waarin deze zich voordoen. De kosten en baten worden opgeteld en het verschil vertegenwoordigt de netto contante waarde, d.w.z. de netto waarde van de uitvoering van het project in termen van de huidige geldwaarde.

 

 

Een tabel als bovenstaande is geschikt voor een niet-complex project dat één voordeel oplevert. Bij complexere projecten of programma's is het niet zo eenvoudig om één project en het product te relateren aan één voordeel.

Op programmaniveau is het waarschijnlijk dat er meerdere projectkasstromen en meerdere batenkasstromen zullen zijn die zouden worden samengevoegd om een algemene programma contante kasstroomwaarde  en netto contante waarde te verkrijgen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
27 June 2014Link to Columbus Project worked example added
Terug naar boven