Mijlpaal

Mijlpalen zijn nuttig als middel om te focussen op belangrijke gebeurtenissen binnen een planning. Ze kunnen een aantal doelen dienen, zoals:

  • het opstellen van initiële planningen op hoog niveau tijdens de identificatiefase van een project of programma;

  • het faciliteren van samenvattende planningen voor communicatie met stakeholders tijdens de opleveringsfase;

  • het onder de aandacht brengen van de onderlinge afhankelijkheden tussen projecten binnen een programmaplanning.

Wanneer mijlpalen worden gebruikt als onderdeel van een netwerkschema, zijn ze gewoon activiteiten met een duur van nul.

 

 

Deze worden in de logica van het diagram op de gepaste punten ingevoegd. Tijdens de kritieke pad analyse worden hun startdata, einddata en speling berekend samen met alle andere activiteiten, maar omdat ze een duur van nul hebben, hebben ze geen effect op de rest van het netwerk.

Op programmaniveau is het nuttig mijlpalen vast te stellen op punten waar de projecten binnen het programma onderling afhankelijk zijn. Dit biedt een middel om verschillende projecten te coördineren op basis van de werkelijke vooruitgang.

 

 

Het biedt ook een mechanisme voor het samenvatten van de planning over meerdere projecten (of binnen grote complexe projecten) en het presenteren van een samenvatting van de planning dat zich puur richt op belangrijke gebeurtenissen en de lezer niet overspoelt met te veel detail.

 

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

18th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven