Waarschijnlijkheidsnetwerken

Normale precedence- en activity-on-arrow netwerkdiagrammen worden deterministische netwerken genoemd. De opeenvolging van activiteiten wordt namelijk bepaald door de persoon die het netwerk aanlegt. Naarmate het project vordert, wordt geen rekening gehouden met alternatieve actielijnen. 

Meerdere afhankelijkheden in deterministische netwerken hebben slechts één gecombineerd effect, bekend als een EN afhankelijkheid. Dat betekent dat de activiteiten A en B en C afgerond moeten zijn voordat D kan starten.

 

 

Deze eenvoudige aanname is niet altijd voldoende om de werkelijke situatie nauwkeurig te modelleren. Waarschijnlijkheidsafhankelijkheden bieden de mogelijkheid om veel complexere relaties tussen activiteiten te modelleren. Deze staan bekend als OF afhankelijkheden en kunnen inclusief of exclusief zijn.

Een inclusieve OF afhankelijkheid geeft aan dat als een van de voorgangers van een activiteit is voltooid, de activiteit kan beginnen. In de onderstaande voorbeelden met prioriteit en activity-on-arrow kan activiteit D van start gaan zodra A, B of C voltooid is. Dit kan worden gewijzigd om aan te geven dat elk paar activiteiten moet worden voltooid om D te starten.

 

 

Een exclusieve OF afhankelijkheid geeft aan dat slechts een van de voorgaande activiteiten kan worden ondernomen. Het gekozen type sluit alle andere uit. Dezelfde soort regels kunnen gelden voor zowel uitgaande als inkomende activiteiten. In een exclusieve OF afhankelijkheid sluit het optreden van de ene taak automatisch het optreden van een andere uit.  

 

 

Deze basisafhankelijkheden kunnen op verschillende manieren worden verbeterd en kunnen worden gebruikt voor het maken van netwerkdiagrammen waarin wordt gemodelleerd hoe afhankelijkheden van activiteiten kunnen ontstaan in plaats van hoe ze naar verwachting van de planner zullen ontstaan.

In de hedendaagse planning zijn deze technieken vooral van academisch belang, aangezien softwarepakketten die dit soort modellering en analyse mogelijk maken zeldzaam zijn. 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

29th August 2014Link to Italian page added

Terug naar boven