Stakeholder mapping

Stakeholdermanagement vereist dat het managementteam goed op de hoogte is van de stakeholders en hun belangen. Dit wordt vaak bereikt door de stakeholders in kaart te brengen.

Verschillende dingen kunnen in kaart worden gebracht, maar het eerste en meest voor de hand liggende is het in kaart brengen van stakeholders en hun interesse in een project, programma of portfolio. Onderstaande tabel bevat de projecten binnen een programma of portfolio en laat zien welke projecten elke stakeholder interesseert of erdoor beïnvloed wordt. Dit kan voortvloeien uit of worden aangevuld met een beïnvloedingsdiagram.

 

 

Niet alle stakeholders zijn hetzelfde. Zij zullen verschillende niveaus van interesse in het werk hebben en verschillende mogelijkheden om het werk te beïnvloeden of te veranderen.

Een meer gedetailleerd niveau van analyse en in kaart brengen, schat de mate van invloed en de mate van interesse van elke stakeholder. Het maakt ook een onderscheid tussen voorstanders van het werk (voor), tegenstanders (tegen) en degenen die zich er niet al te veel zorgen over maken (ambivalent).

Onderdeel van stakeholdermanagement zal zijn om invloed uit te oefenen op de stakeholders en te proberen hen van rechts naar links in de figuur te verplaatsen.

 

 

Cellen in de matrix kunnen worden gemarkeerd in de RAG-stijl zodat ze betrekking hebben op vooraf bepaalde acties die in een stakeholdermanagementplan en misschien een communicatieplan zijn vastgelegd.

Deze aanpak hangt nauw samen met de waarschijnlijkheids-/impactbeoordeling van risicogebeurtenissen. 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

2nd September 2014Link to Italian page added

Terug naar boven