Morgan

Gareth Morgan1 identificeert in zijn boek 'Images of Organisation' acht organisatiemetaforen. Deze omvatten:

Organisaties als:

  • machines
  • organismen
  • hersenen
  • culturen
  • politieke systemen
  • psychische gevangenissen
  • flux en transformatie
  • instrumenten van overheersing

Deze metaforen kunnen helpen om de aard van een organisatie te begrijpen en de beste manier om daarbinnen verandering te managen. Elk type organisatie zal op een andere manier op veranderingen reageren en business change managers moeten in het bijzonder gevoelig zijn voor deze verschillende behoeften.

In 'Making Sense of Change Management' suggereren Cameron en Green2 dat machines, politieke systemen, organismen en flux en transformatie de meest voorkomende metaforen zijn. Vervolgens beschrijven ze hoe verschillende verandermodellen, zoals voorgesteld door Carnell, Lewin en Kotter, kunnen worden toegepast op verschillende metaforen.

 

  1. Morgan, G (1986), Images of Organisation, Sage, Thousand Oaks, CA
  2. Cameron, E and Green, M (2009), Making Sense of Change Management, Kogan Page, London

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

18th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven