Cybernetische besturing

Cybernetische besturing is vanzelfsprekend in alle aspecten van natuur en technologie. Het komt voor wanneer een gesloten systeem zichzelf reguleert met behulp van een terugkoppelingslus. Voorbeelden hiervan variëren van een lichaam dat zichzelf koelt via transpiratie tot een veiligheidsklep op een stoommachine.

Het onderstaande diagram toont een eenvoudig cybernetisch besturingssysteem van de eerste orde in de context van P3-management.

 

 

In dit geval zouden de vastgestelde opleveringsplannen als invoer dienen. Het uitvoeren van werkzaamheden, het bewaken van prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen maken allemaal deel uit van het opleveringsproces. Het product is de voltooide doelstellingen.

Dit kan een eenvoudig project weergeven, maar als projecten groot genoeg worden om in werkpakketten te moeten worden ontbonden, wordt het besturingssysteem secundair, waarbij de ene feedbacklus in de andere wordt genesteld.

Onderstaand diagram toont een secundair controlesysteem in de context van een project binnen een programma. Het principe is hetzelfde voor een project en een deelproject of een portfolio en een programma.

 

 

Het systeem laat nu zien dat de programmamanager het dagelijks beheer over het programma uitvoert en werk delegeert aan projectmanagers. De projectmanagers voeren het dagelijks beheer uit over hun projecten, maar hebben triggers die ervoor zorgen dat zij problemen escaleren naar de programmamanager (die in dit voorbeeld ook de rol van projectsponsor vervult). De escalatie wordt veroorzaakt door de feedback dat het project zijn toleranties heeft overschreden of dat dit naar verwachting het geval zal zijn.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven