Allocatie van resources

De allocatie van resources (soms ook toewijzing van resources genoemd) is het bepalen van welke vaardigheden nodig zijn om een activiteit uit te voeren en het inschatten van de benodigde hoeveelheid.

Een activiteit kan één of meerdere resources vereisen. Deze kunnen uniform voor de duur van de activiteit vereist zijn of kunnen een wisselend eisenprofiel hebben.

De allocatie van resources zal doorgaans geaggregeerd worden om een resource histogram te maken die vervolgens gebruikt wordt als basis voor planning voor beperkte resource. Aggregatie en planning van resources zal steeds uitgevoerd worden met behulp van computersoftware. Terwijl aggregatie eenvoudig is, bestaan planningen met beperkte resources uit complexe algoritmen. Activiteiten met meerdere resources en wisselende profielen maken het veel moeilijker om tot een optimaal schema te komen. 

Het opsplitsen van de activiteiten tot het punt waarop voor elke activiteit één enkele resource wordt toegewezen, zal waarschijnlijk leiden tot veel te veel kleine activiteiten. Hoewel dit computer ondersteunde planning veel gemakkelijker kan maken, zal het in veel gevallen onpraktisch zijn vanuit een management oogpunt. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen voldoende details voor een effectieve planning, maar niet zozeer om een onbeheersbaar plan weer te geven. 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

29th August 2014Link to Italian page added

Terug naar boven