Adair

John Adair ontwikkelde zijn leiderschapsmodel als docent aan de Sandhurst Military Academy in het Verenigd Koninkrijk. Hij was een van de eerste pleitbezorgers van het idee dat leiderschap getraind en ontwikkeld kan worden in plaats van dat het een puur aangeboren vermogen is in 'born leaders'.

Adair1 onderscheidt drie overlappende gebieden van kernverantwoordelijkheid: taak, team en individu. Hij noemde het in evenwicht brengen van deze drie elementen 'Action Centred Leadership'.

 • Taak
 • De taak is het werk dat voor ons ligt. De P3-manager moet definiëren wat dat is, hoe het wordt bereikt en het werk beheersen terwijl het vordert. Een te grote nadruk op de taak leidt tot autocratie en een gedemotiveerd team. Typische kenmerken hiervan zijn de overtuiging dat het doel de middelen heiligt, maar zonder innovatie of teamidentiteit.

 • Individu
 • Het individu komt naar het team met zijn of haar eigen behoeften en ambities. Als de behoeften van het individu kunnen worden bereikt in combinatie met de behoeften van de taak, zal het team als geheel effectiever zijn. Als er te veel nadruk wordt gelegd op het individu kan dat anarchie tot gevolg hebben. Er ontstaat een gebrek aan samenhang doordat meer nadruk wordt gelegd op de prioriteiten van de individuele personen dan op het project. Er wordt meer tijd besteed aan conflictmanagement en communicatie lijdt daaronder.

 • Team
 • Het teamelement heeft betrekking op de instandhouding van het team en zorgt ervoor dat individuen samenwerken om de taak uit te voeren. Als de leider zich te veel op teamwerk concentreert, is het resultaat een democratie. Dat klinkt niet zo negatief als autocratie of anarchie, maar het kan leiden tot slechte prestaties. De democratische cultuur bevordert innovatie, maar kan ook leiden tot slechte besluitvorming, gebrek aan individuele ontwikkeling, buitensporige en/of onproductieve vergaderingen en slechte beheersing over de taak.

 

Het is duidelijk dat er een evenwicht tussen die drie moet zijn. Adair beschrijft zes sleutelfuncties die moeten worden uitgevoerd om dit evenwicht te bereiken. Hoewel hij zich richtte op allerlei soorten teams is het geen toeval dat er in alle gevallen een match is met P3-managementtechnieken.

 • Planning
 • Planning houdt in het zoeken naar alle beschikbare informatie, het definiëren van de groepstaak, -oogmerk of -doel en het ontwikkelen van een werkbaar plan. In termen van P3-management gaat het niet alleen om het plannen van de oplevering in het identificatie proces en definitie proces, maar ook om het plannen van besturing zoals uitgevoerd in de planningsfase van elke functionele procedure.

 • Initiatie
 • Initiëren omvat het communiceren van doelstellingen, het toelichten van de business case, het toewijzen van verantwoordelijkheden en het vaststellen van teamstandaarden.

 • Beheersing
 • Beheersing vereist het bevorderen en in stand houden van teamwerk, het beïnvloeden van het tempo, het waarborgen dat acties worden ondernomen in de richting van doelstellingen (delegeren en beheersing), en het aanmoedigen van het team om te handelen en beslissingen te nemen.

 • Ondersteuning
 • Dit omvat het erkennen van mensen en hun bijdragen, het aanmoedigen van het team en individuele leden, (waar nodig) van discipline voorzien, het creëren van teamgeest en het managen van conflicten.

 • Informeren
 • Informeren omvat regelmatige verduidelijking van de doelstellingen en het plan, het verstrekken van nieuwe informatie, het ontvangen van informatie en het duidelijk samenvatten van suggesties en ideeën. Gerelateerde P3-managementvaardigheden omvatten planning, informatiemanagement, communicatie en stakeholdermanagement.

 • Evalueren
 • Dit omvat het controleren van de haalbaarheid van een idee (business case), het testen van de gevolgen van een voorgestelde oplossing (oplossingsontwikkeling) en het team helpen om zijn eigen prestaties te evalueren.

 

De eerste drie functies (plannen, initiëren en beheersen) zijn meer transactioneel van aard en de focus ligt meer op de taak. De tweede drie (ondersteunen, informeren en evalueren) zijn meer transformatief met een focus op relaties met het team en individu.

 

 1. Adair J, (herzien in 2009), Effective teambuilding, Pan MacMillan

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
22nd July 2014Italian translation added
30th June 2015French translation added
Terug naar boven