MoSCoW-prioritering

Een vorm van prioritering waarbij doelstellingen worden geclassificeerd als: 'must have' (moet hebben), 'should have' (zou moeten hebben), 'could have' (zou kunnen hebben) en 'would like to have' (zou willen hebben). Sommige bronnen suggereren dat de 'W' staat voor 'Won't have' (niet hebben).

Deze aanpak is nauw verbonden met de timebox-benadering van planning in agile projectmanagement. Binnen elke timebox (of sprint) worden de doelstellingen zo geprioriteerd dat:

  • 'must have'-requirements fundamenteel zijn voor het systeem dat wordt ontwikkeld en zonder deze eisen zal het niet werken.

  • 'should have' requirements belangrijk zijn, maar als ze niet worden ingevuld, is er een alternatief;

  • 'could have'-requirements niet essentieel zijn in de huidige timebox en kunnen worden overgelaten aan de volgende;

  • 'would like to have' requirements zijn die waarde hebben als ze in deze timebox gedaan kunnen worden, maar de verwachting is dat ze pas later gedaan zullen worden.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
22nd July 2014Italian translation added
Terug naar boven