Delphitechniek

De Delphitechniek is een iteratief proces om consensus te bereiken over een issue van een groep materiedeskundigen. Het is zeer effectief gebruikt door grote organisaties voor strategische bedrijfsplanning.

Het basisproces begint met een probleemdefinitie. Bij P3-management kan dit variëren van de noodzaak om prioriteit te geven aan projecten en programma's in een portfolio tot het schatten van de duur van innovatieve activiteiten in een netwerkdiagram.

Zodra de aard van het probleem bekend is, wordt een panel van deskundigen samengesteld. Elk van hen ontvangt een vragenlijst gerelateerd aan het identificeren van oplossingen voor het probleem.

Het panel wordt normaal gesproken niet fysiek samengebracht. Dit vermijdt issues over persoonlijkheden en groepsinteractie die van invloed zijn op de antwoorden.

De reacties worden geanalyseerd en als er consensus is, worden de conclusies samengevat. Indien de eerste ronde geen consensus oplevert, wordt een tweede vragenlijst opgesteld die informatie uit de eerste reeks resultaten bevat.

Wanneer het panel de resultaten van de eerste ronde bekijkt, neigen zij ertoe naar een algemene opvatting te streven. Deze cyclus wordt herhaald totdat een consensus is bereikt of geen verdere overeenstemming is bereikt.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

28th July 2014Link to Italian translation added
27th August 2014Diagram amended so that 'yes' and 'no' are in the correct positions. Thanks to David Creighton-Offord on Disqus
Terug naar boven