Margerison-McCann

Charles Margerison en Dick McCann ontwikkelden hun teamontwikkelingsprofiel en teamwiel op basis van de persoonlijkheidstheorieën van Jung. Zijn pleitbezorgers citeren zijn basis van psychometrisch testen als zijn belangrijkste voordeel ten opzichte van andere teamprofielen zoals Belbin.

Het teamwiel toont de primaire en gerelateerde werkvoorkeuren van een individu naast elkaar.

 

 

 • Explorer-promotor (Onderzoeker-bevorderaar)
 • Deze rol is invloedrijk en extravert, maar gemakkelijk verveeld. Ze houden van spannend, stimulerend werk dat ze graag door overreding aan anderen 'verkopen'.

 • Assessor-Developer (Beoordelaar-Ontwikkelaar)
 • Een analytische en objectieve rol die het leuk vindt om nieuwe ideeën te ontwikkelen en verschillende opties te beoordelen.

 • Thruster-Organiser (Voortstuwer-Organisator)
 • Een rol die graag dingen voor elkaar krijgt. Ze houden van organiseren en implementeren; ze zijn analytisch, resultaatgericht en slagvaardig.

 • Concluder-Producer (Constateerder-Maker)
 • Deze rol houdt van schema's en plannen, en waardeert zowel effectiviteit en efficiëntie. Ze zijn praktisch en zijn trots op de productie van goederen en diensten.

 • Controller-Inspector (Controleur-inspecteur)
 • Een detailgeoriënteerde rol die gericht is op beheer en geen 'mensenmens' is. Een goede rol bij het inspecteren van normen en procedures.

 • Upholder-Maintainer (Beschermer-onderhouder)
 • Een loyale en ondersteunende rol met sterke persoonlijke waarden en een duidelijk gevoel van goed en kwaad. Hun motivatie om te werken is gebaseerd op hun doel.

 • Reporter-Advisor (Rapporteur-adviseur)
 • Een ondersteunende en tolerante rol die informatie verzamelt. Dit is iemand die niet graag gehaast, maar goed geïnformeerd en flexibel is.

 • Creator-Innovator (Maker-vernieuwer)
 • Deze rol is fantasierijk en heeft plezier in complexiteit. Ze zijn creatief en houden van onderzoekswerk

Margerison en McCann wijdden een heel artikel aan de rol in het midden van het wiel – the linker (de verbinder). Ze merkten op dat “alle teams een manager of supervisor nodig hebben die fungeert als een kritische ‘verbindende persoon’ om dingen voor elkaar te krijgen” – een vrij goede beschrijving van de P3-Manager.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

13th August 2014Add link to Italian translation

Terug naar boven