PESTLE-analyse

Bij het beoordelen van de context van een project, programma of portfolio zijn er veel verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Een gemeenschappelijke checklist van de te overwegen externe invloeden omvat:

  • Politiek
  • Ecologisch
  • Sociologisch
  • Technologisch
  • Legal (Juridisch)
  • Economisch

Deze worden meestal gecombineerd tot het acroniem PESTLE. In sommige gevallen zijn niet al deze factoren relevant, zodat een PEST-analyse wellicht geschikter kan zijn. Andere situaties kunnen een ethisch element hebben, waarbij een andere "E" het acroniem STEEPLE creëert.

Wat het acroniem ook is, dit moet niet worden gezien als een welomschreven techniek. Het is gewoon een acroniem voor een reeks items in een checklist en het belangrijkste om te onthouden is dat de omgeving waarin een project, programma of portfolio bestaat, meerdere aspecten kent - die allemaal in overweging moeten worden genomen om de bredere context volledig te begrijpen. 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

22nd August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven